AHMADIYYA ISLAM

Den Lovede Messias Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) 1835-1908
Den Lovede Messias
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
1835-1908

Islams Ahmadiyya Menighed er en islamisk reformbevægelse grundlagt i Nordindien i 1889 af Hans Hellighed Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) fra byen Qadian. I 1891 meddelte han at være ’den senere tids’ reformator og den af Gud udpegede Messias, som ventedes i de senere tider af både kristendommen og islam (Jesu metaforiske genkomst). Han mødte naturligvis stor skepsis og modstand med disse påstande, men fremførte også utallige argumenter og tegn for sin sandhed. Islams Ahmadiyya Menighed ledes i dag af Hans Hellighed kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad , som er verdensomspændende åndelig leder for menigheden. Siden 1984 har kaliffen været bosiddene i London grundet forfølgelse i Pakistan.

VORES VÆRDIER
Ahmadiyya-muslimerne har gennem de mange år i Danmark taget aktiv del i samfundet. Deltagelse i den offentlige debat via kronikker og læserbreve, at stå for initiativer som mad til hjemløse, bloddonation og oprydning på Rådhuspladsen nytårsdag, at arrangere åbent hus arrangementer i moskéen, og meget andet, har alt sammen længe været en del af menighedens ånd og praksis.

Menighedens medlemmer, hvor end i verden de er, har tradition for at være veluddannede og velintegreret i de samfund, de er del af.

I Danmark er vores unge aktive i frivillige foreninger og diverse kommunale udvalg, ligesom fx. antallet af unge, som tager en universitetsuddannelse, ligger forholdsvis højt.

Man vil finde, at vores medlemmer er loyale overfor det land, de bor i. Vi følger landets love og tager afstand fra enhver form for kriminel handling, ligesom vi også tager kraftigt afstand fra enhver form for ekstremisme eller terror. Islams Ahmadiyya Menigheds 128-årige historie og udbredelse i over 200 lande kan bevidne dette faktum, herunder også menighedens over 60 år i Danmark.

I Danmark føler vi os som en del af vort samfund, og sætter også stor pris på den imødekommenhed, som man generelt bliver mødt med her i landet.

Moskéens åbne forhold til resten af samfundet kan også ses af dens gæsteliste gennem tiden, som bl.a. omfatter biskopper og andre religiøse repræsentanter, ministre og folketingsmedlemmer, professorer og lektorer, skole- og gymnasieklasser, og utallige almindelige danske borgere – unge som gamle, mænd som kvinder og folk af alle overbevisninger.

Vores motto er:

Kærlighed til alle, Had til ingen